Ankkablogi


Ankkablogissa HYALilaiset aktiivit kertovat toiminnastaan ja kokemuksistaan HYYssä edunvalvonnan ja ainejärjestöjen parissa. Blogi tarjoaa myös mahdollisuuden kurkistaa HYALin monipuoliseen toimintaan edustajiston polttavien aiheiden ja erilaisten tapahtumien parissa.


HYY vuonna 2024 ja miltä se näyttää HYALilaisin silmin

Vaikka tulevaisuutta on mahdotonta takuuvarmasti ennustaa, on HYYn edustajiston tammikuussa hyväksymä uusi strategia dokumentti, jossa asetimme tavoitetilan siitä, mitä haluamme ylioppilaskuntana olla vuonna 2024. Strategia on sääntöjen ohella ylin ylioppilaskunnan ...
Lue Lisää

HYALin arvot: Monimuotoisuus

Monimuotoisuus määritellään hieman eri tavoin eri konteksteissa. Esimerkiksi Maa- ja metsätalousministeriö puhuu luonnon monimuotoisuudesta, toisaalta voidaan puhua monimuotoisuuden johtamisesta ja monimuotoisuudesta työelämässä. Usein sanalla viitataan esimerkiksi iältä, sukupuolelta, arvoilta tai ...
Lue Lisää

HYALin arvot: Avoimuus

Viimeistään kun syksyllä 2018 käännettiin porukalla HYALin vaaliohjelmaa, huomattiin miten tarpeellista oli käydä keskustelua siitä mitä meidän arvot tarkemmin tarkoittaa, mitä me niillä tarkoitetaan. Esimerkiksi ‘avoimuus’ voidaan kääntää englanniksi joko ...
Lue Lisää

HYALin arvot: yhteisöllisyys

Ainejärjestöläisiä yhdistää vahvasti yhteenkuuluvuuden tunne yliopistoa kohtaan. Tunne siitä, että on osa jotain merkityksellistä, saa haluamaan muiden ihmisten voivan kokea samoin. Ei siis ole ihme, että ainejärjestöläiset ovat nimenneet yhteisöllisyyden ...
Lue Lisää

Puheenjohtajan kesätervehdys

Tämä vuosi on lähtenyt hienosti käyntiin ja olen oppinut paljon uusia asioita niin HYAL ry:n hallituksen puheenjohtajana kuin edustajiston jäsenenä. Osaava ja ihana hallituksemme on pistänyt niin sanotusti hippulat vinkumaan! ...
Lue Lisää

Ainejärjestöläisten ryhmäpuheenvuoro HYYn strategian lähetekeskustelussa

Strategian lähetekeskustelu HYYE 3/2019, 16.5.
Tässä taltioitunaa Ainejärjestöläisen edustajistoryhmän, eli HYALin ryhmäpuheenvuoro
HYYn strategian lähetekeskustelussa edustajiston kokouksessa 16.5..
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta täytti kuluvalla strategiakaudella 150 vuotta. HYYläisillä on muitakin syitä olla ...
Lue Lisää

Uuden edaattorin mietteitä

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan eli HYYn korkein päättävä elin on edustajisto. Edustajisto koostuu kuudestakymmenestä edustajasta eli edaattorista, jotka valitaan vaaleilla joka toinen vuosi. Edustajisto kokoustaa noin seitsemän kertaa vuodessa ja kokouksia ...
Lue Lisää

Miksi opiskelijan pitäisi äänestää eduskuntavaaleissa?

Viime viikolla alkoi eduskuntavaalien ennakkoäänestys. Opiskelijalla on kolme hyvää syytä äänestää ja ne ovat koulutus, ympäristö ja toimeentulo. Korkeakouluopiskelijat ovat iso äänestäjäryhmä meitä on noin 300 000. Tästä huolimatta viime ...
Lue Lisää

Parempaa mielenterveyttä opiskelijoille!

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan noin yksi viidestä korkeakouluopiskelijasta maailmassa kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä (Auerbach ym., 2016). Suomessa tilanne on samankaltainen:  YTHS:n teettämän korkeakouluopiskelijoiden terveyskyselyn mukaan 30 %:lla suomalaisista korkeakouluopiskelijoista oli ...
Lue Lisää

Valta ja rakenteet ylioppilaskunnassa 

Kuka päättää mitä ylioppilaskunnassa tapahtuu ja tehdään? Millaista elämä on HYY-politiikan keskiössä? Nämä ovat ylioppilaskuntavaikuttamisen peruskysymyksiä, joihin vastausten löytäminen voi kestää vuosia. Nyt viidennen ylioppilaskuntavuoteni aluksi voin päästää sinut pälkähästä ...
Lue Lisää