Yhdenvertaisuus


HYAL ry on toimintasuunnitelmansa mukaisesti puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton opiskelijaedunvalvontajärjestö joka huomioi toiminnassaan kattavasti eettiset näkökulmat ja pyrkii hyvään toiminta- ja päätöksentekotapaan.

Haluamme että jokainen HYALin toiminnassa mukana oleva ja kanssamme asioiva saa toimia vapaan, kunnioittavan ja avoimen ilmapiirin vallitessa ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ei ole vain lakiin perustuva vaatimus, vaan ihmisen perusoikeuksia koskeva aate, joka kuuluu ihmisyyteen.

Varmistaaksemme tämän ja antaaksemme kannanoton yhdenvertaisuuden puolesta olemme laatineet yhdenvertaisuussuunnitelman. HYY kannustaa järjestöjä yhdenvertaisuussuunnitteluun. Haluamme myös auttaa ainejärjestöjä yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa, käyttöönotossa ja täytäntöönpanossa.

Yhdenvertaisuussuunnitelman noudattamista ja päivittämistä varten HYAL ry:n hallitus valitsee vuosittain yhdenvertaisuusvastaavan, jonka vastuulla on suunnitelman päivittäminen, yhdenvertaisuustilanteen kartoittaminen ja häirintävastaavana ja häirintäyhdyshenkilönä toimiminen. Häirintää tai kiusaamista kokeneet voivat matalan kynnyksen periaatteella olla yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan Roosa Kiiskilään (pj@hyal.fi) tai yhdenvertaisuusvastaaviin Mikael Lehtoseen ja Anu Karantoon (yhdenvertaisuus(at)helsinki.fi) henkilökohtaisesti. Tutustu HYAL ry:n vuoden 2017 yhdenvertaisuussuunnitelmaan alla!

Mikäli olet HYALin tapahtumissa tai toiminnassa kokenut minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai epätasa-arvoista kohtelua, voit ilmoittaa tapahtuneesta HYAL ry:n ongelmatilannelomakkeella.

Yhdenvertaisuussuunnitelma-2017