HYALilaiset HYYn hallituksessa


Hallinto- ja toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnassa käyttää edustajiston valitsema 7-13 jäseninen hallitus. HYALilla on HYYn hallituksessa 2 jäsentä. Edustajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hyy.fi ellei toisin mainita.

Vuoden 2021 hallituksen jäsenet:

Jessika Isomeri
Puheenjohtaja

Sophie Nyyssönen
Kaupunki, World Student Capital, asuminen, perheelliset
sophie.nyyssonen@hyy.fi