Vaalit 2020


Edustajistovaalit tulevat taas!

IN ENGLISH BELOW THE DUCKS! PÅ SVENSKA NEDAN!

Tälle sivulle on koottuna HYALin ehdokkaat, vaaliohjelma ja muu edustajistovaalimateriaali.

MITKÄ EDUSTAJISTOVAALIT?

Edustajistovaaleissa valitaan HYYn, eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ylimmän päättävän elimen eli edustajiston toimijat, eli edaattorit! Ehdolle on voinut asettua 1.8.-21.9.2020 välisenä aikana kuka tahansa HYYn jäsen, eli sellainen Helsingin yliopiston opiskelija, joka on maksanut lukukausimaksun (eli oletuksena kaikki!). Edustajistoon valitaan yhteensä 60 edaattoria, ja nämä edaattorit edustavat yleensä jotakin vaalirengasta, kuten HYALia. Äänestää vaaleissa saa kuka tahansa HYYn jäsen, ja se tapahtuu sähköisesti (linkki lisätään tänne, kun tulee). Äänestysaika on jaettu kahdelle viikolle, ensimmäinen osuus on 28.-30.10. ja toinen osuus on 2.-4.11.

MIKÄ EDARI?

Edustajisto, eli tutummin edari on HYYn ylin päättävä elin, joka hyväksyy esimerkiksi HYYn budjetin, valvoo Ylvan (eli ylioppilaskunnan yrityksen) toimintaa, valitsee HYYn pääsihteerin ja HYYn hallituksen, sekä toimii ylioppilaskunnan jäsenten äänitorvena HYYn suunttaan. Tarkemmin edustajiston tehtävistä on kerrottu HYYn säännöissä. Edustajiston kokouksia on 7-9 per vuosi ja ne ovat kaikille HYYn jäsenille avoimia, yleensä streamin kautta. Edaattorit muodostavat myös muutaman HYYn hallinnollisen elimen, kuten valmisteluvaliokunnan eli VVKn ja Ylvan talousjohtokunnan eli TJKn.

MIKSI ÄÄNESTÄÄ?

Näissä vaaleissa tärkeintä on äänestäminen, sillä vain äänestämällä voit vaikuttaa juuri sinun äänen kuulumiseen meidän ylioppilaskunnassa. Äänestämällä nostat edustajistoon sellaisen edaattorin, joka lupaa toimia arvojensa ja tavoitteidensa mukaisesti.

MIKSI ÄÄNESTÄÄ JUURI HYALIA?

HYALilla on pitkä kokemus edustajistotoiminnasta, ja se onkin ollut useissa vaaleissa suurin yksittäinen ryhmä, eli sillä on ollut suurin osa edaattorien paikoista. HYAL tarjoaa sinulle puoluepoliittisesti sitoutumattoman ja poikkitieteellisen joukon mahtavia edaattoreita, jotka varmasti tekevät ylioppilaskuntamme eteen töitä. HYAL pyrkii aidosti olemaan juuri opiskelijan asialla, keskittäen voimansa ja asiantuntijuutensa juuri HYYn toiminnan kentälle. HYALissa vanhemman polven edaattorit toimivat uudempien tukena, mikä takaa jatkuvuutta ja tietotaitoa toimijoillemme. Poikkitieteellisyytemme takaa sen, että ymmärrämme kaikkien eri kampusten näkökulmia, ja tuomme niitä myös ilmi keskusteluissa. Tutustu tarkemmin vielä HYALiin meidän vaaliohjelmamme tai strategiamme kautta! Lisäksi olemme koostamassa äänestäjille saavutuksiamme, nämä kaikki löydät tästä alta! Saavutukset päivitämme sivulle pian!

HYALIN VAALILISTAT

HYALin vaalirengas koostuu tuttuun tapaan useasta eri kampuksen tai tiedekunnan listasta. Jokainen ehdokas tekee omannäköistänsä kampanjaa, ja käytämmekin näitä listasivuja kokoamaan heidän kampanjointiaan! Alta löydät linkit listakohtaisille sivulle.

ENGLISH

Reprecentative counsils elections are here!

On this page you can find a list of HYAL´s candidates, the election platform and much more info about the Student Unions reprecentative councils elections!

WHAT IS THE REPRESENTATIVE COUNCIL ELECTIONS?

In the representative council´s election we students vote candidates to our student unions (HYY) representative council. The council is responsible for making decisions in our student union. All members of the student union have the right to vote and run as candidate. The time period for filling the candidate declaration form was from 1st of August to 21th of September 2020. The representative council consists of 60 elected members, and the members represent their own coalition (or as we say, “group”) for example HYAL. The voting will happen electronically on HYYs website (link will be updated below). Voting period is from Wednesday to Friday on 28–30 October and from Monday to Wednesday on 2–4 November.

WHY VOTE FOR HYAL?

HYAL has a long experience of working in the representative council and we have been the biggest individual “group” (/coalition) in many elections. HYAL will provide you with a non-party political and interdisciplinary option. Our candidates are brilliant, and willing to represent the students. In HYAL we focus on our students’ matters, targeting our power and expertise to our student unions field. In HYAL we have older candidates supporting our new ones, which provides continuity and knowledge to our members. Our interdisciplinary guarantees that we understand the view of students from all the campuses, and we want to make these voices heard. Check out our election platform and learn more about us from our strategy! Links to these below!

HYAL´s ELECTION LISTS

HYAL´s coalition consists of seven list. From here you can find all HYAL´s election lists that are formed from different campuses or faculties. From each page, you can find that specific lists’ own highlights of HYAL´s platform. Below we have listed our international candidates!

INTERNATIONAL CANDIDATES

Hergueta, Valentine 212
Rangel, Francisco 220
Journet, Axelle 262
de la Lastra, Dario 269

SWEDISH

Studentkårens delegationsval är här!

På denna sida kan du hitta en lista med HYAL:s kandidater, vårt valprogram och en hel del tilläggsinformation om Studentkårens delegationsval 2020!

VAD ÄR DELEGATIONSVAL?

I delegationsval väljs delegater till HUS (Studentkåren vid Helsingfors universitet) högsta beslutsfattande organ, delegationen! HUS medlemmar har kunnat ställa upp för kandidater 1.8.-21.9.2020, dvs. studerande vid Helsingfors universitet som har betalat medlemsavgiften. Till delegationen väljs 60 delegater som representerar någon valring, liksom HYAL. 

I valen kan rösta alla HUS medlemmar och det sker elektroniskt på HUS webbsida (länken tilläggs här, när den publiceras). Röstningstiden är indelad i två veckor, 28–30.10 och 2–4.11.

VARFÖR RÖSTA JUST HYAL?

HYAL har lång erfaranhet av delegationsverksamhet och vi har även varit den största enskilda gruppen i flera val. HYAL erbjuder dig ett antal oberoende och tvärvetenskapliga delegater som säkert arbetar med stor passion för studentkåren. I HYAL arbetar vi verkligen precis för studerandes sak och samlar våra styrkor och sakkunnighet för att satsa på HUS verksamhet. Våra äldre delegater stöder nya, vilket garanterar kontinuiteten och sakkunskap i verksamheten. Tvärvetenskaplighet garanterar att vi förstår olika campusperspektiv och tar dem också upp i diskussioner. Bekanta dig närmare med HYAL:s valprogram och strategi! Vi har också samlat våra prestationer för väljare, du hittar dem alla här nedan!

HYAL´s VALLISTOR

HYAL:s vallistor hittar ni också på den här sidan, dessa är ordnade enligt campus och fakultet. Från varje sida hittar ni också varje listas prioriteringar inför det kommande valet.