Edustajat muissa toimielimissä


 

Valmisteluvaliokunta

Valmisteluvaliokunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat edustajistolle annettavien esittelyjen käsittely ja mahdollisen valiokunnan esityksen tekeminen, edustajistolle annettavien esitysten säännönmukaisuuden varmistaminen, HYYn hallituksen työskentelyn seuraaminen sekä muista edustajiston sille määräämistä tehtävistä huolehtiminen. VVK kokoontuu ennen jokaista edustajiston kokousta.

HYALin edustajat 2021-

 • Tommi Ostrovskij (varajäsen Amanda Laukkanen)
 • Julia Puumalainen (varajäsen Ira Laihanen)
 • Petra Pulli (varajäsen Etta Melander)

 

HYALilaiset talouspaikoilla

Ylioppilaskunnan taloudesta, sekä toimintatalouden että yrityspuolen, tehdään päätöksiä monessa eri hallituksessa ja toimielimessä. Näitä kutsutaan HYYssä yleensä talouspaikoiksi. Talouspaikoilla toimivat henkilöt valitsee vuosittain HYYn hallitus. HYALilaisia toimii ahkerasti monilla erilaisilla talouspaikoilla. Ylvan puolella aloittavat toimielimet toimivat yritysten tilikausien mukaisesti aloittaen työnsä vasta keväällä. HYYn hallituksen talousjohtokunta toimii kalenterivuosittain. HYYn hallitus toimii myös Ylvan yhtiökokouksena.

HYYn hallituksen talousjohtokunta

Talousjohtokunta on HYYn hallituksen alainen valmisteleva elin, joka hoitaa tehtäviään itsenäisesti ja toisaalta valmistelee monia päätöksiä hallituksen käsittelyyn. Talousjohtokunta valvoo ylioppilaskunnan budjetin toteutumista ja seuraa Ylioppilaslehden taloutta. Lisäksi se esittää talousarviota ja kehystalousarviota hallitukselle. Myös monet järjestöihin liittyvät asiat, kuten toiminta-avustukset ja järjestötilojen jakaminen ovat talousjohtokunnan valmistelemia päätöksiä.

 • Linnea Keltanen
 • Tea Laine
 • Onni Nyman

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus

Hallitus käsittelee Ylioppilaslehden kustantamiseen ja markkinointiin liittyvät talousasiat ja esittää ylioppilaskunnan hallituksen vahvistettavaksi vuotuisen tavoitebudjetin ja tilinpäätöksen.

 • Laura Wathén

 

Ylvan hallitus

Hallitus toimii ylioppilaskunnan kiinteistötalouden hallituksena sekä Ylva Palvelut Oy:n hallituksena, joka konsernihallituksena ohjaa ja valvoo myös tytäryhtiöidensä hallitusten toimintaa. Hallitus valmistelee ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetit sekä edustajiston päätettävät tilinpäätökset ja kiinteistöasiat, valvoo kiinteistöjen talouden toimeenpanoa ja hyväksyy kiinteistöjä koskevat investoinnit toimivaltansa puitteissa. Ylvan hallitus myös ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan sijoitustoimintaa.

 • Sara Järvinen
 • Santeri Velin

Ylvan hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto ohjaa ja valvoo Ylvan hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa Ylvan hallintoa. Se on samassa kokoonpanossa myös Ylva Palvelut Oy:n hallintoneuvosto. Hallintoneuvosto avustaa ylioppilaskunnan edustajistoa ja hallitusta antamalla selontekoja ja lausuntoja. Hallintoneuvosto valvoo myös Omistajastraegia-asiakirjan toteutumista, joka on keskeinen vastuullisuutta ja ylioppilaskunnan tahtoa linjaava edustajiston kerran kahdessa vuodessa päättämä linjaus.

 • Timo Kalliokoski
 • Jyrki Rantanen
 • Jonna Rättyä
 • Mikko Sinisalo

Päivitetty: 3.2.2021