Edustajat muissa toimielimissä


 

HYALilaiset talouspaikoilla

Ylioppilaskunnan taloudesta, sekä toimintatalouden että yrityspuolen, tehdään päätöksiä monessa eri hallituksessa ja toimielimessä. Näitä kutsutaan HYYssä yleensä talouspaikoiksi. Talouspaikoilla toimivat henkilöt valitsee vuosittain HYYn hallitus. HYALilaisia toimii ahkerasti monilla erilaisilla talouspaikoilla. HYY Yhtymän puolella aloittavat toimielimet toimivat yritysten tilikausien mukaisesti aloittaen työnsä vasta keväällä. HYYn hallituksen talousjohtokunta toimii kalenterivuosittain. HYYn hallitus toimii myös HYY Yhtymän yhtiökokouksena.

 

HYYn hallituksen talousjohtokunta

Talousjohtokunta on HYYn hallituksen alainen valmisteleva elin, joka hoitaa tehtäviään itsenäisesti ja toisaalta valmistelee monia päätöksiä hallituksen käsittelyyn. Talousjohtokunta valvoo ylioppilaskunnan budjetin toteutumista ja seuraa Ylioppilaslehden taloutta. Lisäksi se esittää talousarviota ja kehystalousarviota hallitukselle. Myös monet järjestöihin liittyvät asiat, kuten toiminta-avustukset ja järjestötilojen jakaminen ovat talousjohtokunnan valmistelemia päätöksiä.

 • Sara Järvinen
 • Jane Kärnä
 • Juuli Hilska
 • Mikael Lehtonen

 

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus

Hallitus käsittelee Ylioppilaslehden kustantamiseen ja markkinointiin liittyvät talousasiat ja esittää ylioppilaskunnan hallituksen vahvistettavaksi vuotuisen tavoitebudjetin ja tilinpäätöksen.

HYY Yhtymän hallitus

Hallitus toimii ylioppilaskunnan kiinteistötalouden hallituksena sekä Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hallituksena, joka konsernihallituksena ohjaa ja valvoo myös tytäryhtiöidensä hallitusten toimintaa. Hallitus valmistelee ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetit sekä edustajiston päätettävät tilinpäätökset ja kiinteistöasiat, valvoo kiinteistöjen talouden toimeenpanoa ja hyväksyy kiinteistöjä koskevat investoinnit toimivaltansa puitteissa. Yhtymähallitus myös ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan sijoitustoimintaa.

 • Aarni Suvitie
 • Susanna Jokimies

 

HYY Yhtymän hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto ohjaa ja valvoo HYY Yhtymän hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtymän hallintoa. Se on samassa kokoonpanossa myös Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hallintoneuvosto. Hallintoneuvosto avustaa ylioppilaskunnan edustajistoa ja hallitusta antamalla selontekoja ja lausuntoja. Hallintoneuvosto valvoo myös Omistajastraegia-asiakirjan toteutumista, joka on keskeinen vastuullisuutta ja ylioppilaskunnan tahtoa linjaava edustajiston kerran kahdessa vuodessa päättämä linjaus.

 • Aapo Jussila
 • Markus Siltanen
 • Krista Laitila
 • Visa Penttilä

 

HYALilaiset Valmisteluvaliokunnassa

 • Alli Alho (Varajäsen Olli Savisaari)
 • Sampsa Granström (Varajäsen Rekar Abdulhamed)
 • Lauri Grünthal (Varajäsen Pinja Fernström)
 • Leena Lindfors (Varajäsen Krista Laitila)