HYALin arvot: Avoimuus


Viimeistään kun syksyllä 2018 käännettiin porukalla HYALin vaaliohjelmaa, huomattiin miten tarpeellista oli käydä keskustelua siitä mitä meidän arvot tarkemmin tarkoittaa, mitä me niillä tarkoitetaan. Esimerkiksi ‘avoimuus’ voidaan kääntää englanniksi joko ‘transparency’ tai ‘openness’, riippuen sen merkityksestä kussakin asiayhteydessä. Keskustelua HYALin arvojen merkityksestä käytiin käännösprosessin yhteydessä ja sen jälkeen myös ehdokaskoulutuksissa. Ne keskustelut oli antoisia, innostavia ja tärkeitä ja lisäksi musta esimerkki siitä miten meidän arvot toteutuu myös käytännössä, tässä tapauksessa spesifimmin avoimuus. 

Mulle avoimuus on mukaan ottamista, dialogia, herkkyyttä ja empatiaa. Se on valmiutta ja halua ottaa vastaan uusia ihmisiä, uutta tietoa, uusia ajatuksia ja mielipiteitä. Se on halua ymmärtää ja valmiutta muuttua. Avoimuus on aktiivista ja jatkuvaa, ei ainoastaan kun on pakko. Sama arvo, ‘avoimuus’, voi kuitenkin tarkoittaa jollekin toiselle ihmiselle tosi eri asioita. Siksi on tärkeää, että arvoista keskustellaan. Että reflektoidaan mitä mikin arvo meidän toiminnassa tarkoittaa ja toimitaanko me aidosti sen arvon mukaisesti. Toisinaan vaikka joku asia tai arvo olisi kuinka tärkeä, ei sen edistäminen tai sen mukaan eläminen ole aina niin yksinkertaista.

Musta ‘avoimuus’ on HYALin arvotriossa tosi keskeisessä roolissa. Ilman avoimuutta monimuotoisuus ei voi täysin toteutua. Monimuotoisuutta voi pitää arvossa, mutta jos toiminta silti sulkee joitain ihmisiä pois tai ei anna kaikille aitoa mahdollisuutta ilmaista itseään ja kertoa mielipiteensä, ei monimuotoisuus voi kunnolla toteutua. 

Toisaalta avoimuus on äärimmäisen tärkeää myös yhteisöllisyyden kannalta: jos yhteisön ydin tuntuu liian suljetulta ja kaukaiselta tai jos tuntuu että muut puhuvat jatkuvasti vaikeasti ymmärrettävää koodikieltä tai tuntuu ettei ole aitoa mahdollisuutta vaikuttaa yhteisöön tai päästä siihen mukaan, yhteisöllisyyden kokemus kärsii eikä ainakaan ulotu kaikkiin yhteisön jäseniin. Avoimuus tarkoittaa mulle myös osallisuutta ja että luodaan monipuolisia mahdollisuuksia osallistua. Tähän linkittyy vahvasti myös se että tarjotaan tarpeeksi ja saavutettavasti tietoa, jotta ihmiset kokee aidosti voivansa vaikuttaa.

Avoimuus vaatii usein paljon työtä. Avoimesti ja osallistavasti toimiminen on tosi harvoin helpoin tai nopein tapa. Tää tulee vastaan ihan arkisessa keskustelussakin; mäkin huomaan liian usein sortuvani käyttämään esimerkiksi lempinimiä ja lyhenteitä keskustelun nopeuttamiseksi vaikken todellakaan voi olla varma, että kaikki ovat tietoisia mistä oikeastaan puhun. Mullakin on siis parannettavaa avoimuuden edistämisessä, varmasti kaikilla on. Avoimuus vaatii aktiivista päätöstä, oikeastaan päivittäin. 

HYALia on muutettu ja muovataan jatkuvasti vastaamaan mahdollisimman hyvin nykyisten toimijoiden  ja toimintaympäristön tarpeita. On ollut hieno nähdä ettei olla juututtu johonkin perinteisiin tapoihin tehdä asioita vaan halutaan kehittyä ja uudistua, jotta meidän sanoma pysyy ajankohtaisena ja että meidän toiminta resonoi niin meissä kuin muissakin. Musta on hienoa miten ahkerasti me myös pohditaan omaa toimintaa ja toimintatapoja ja sitä saattaako ne sulkea ihmisiä pois ja toisaalta tehdäänkö me tarpeeksi, että mukaan on aidosti mahdollista lähteä ilman hurjaa määrää ennakkotietoa. Mun mielestä HYAL ja Ainejärjestöläisten ryhmä on kehittynyt tässä. Esimerkiksi HYAL järjestää paljon monipuolisia mahdollisimman matalakynnyksisiä tapahtumia ja eri päättävissä elimissä toimivat ryhmän jäsenet pyrkivät aiempaa enemmän kertomaan mitä kokouksissa on keskusteltu ja mitä käsitellyt asiat oikeastaan tarkoittavat. Toimin itse tällä hetkellä talousjohtokunnassa ja  HYYn strategiatyöryhmässä ja oon pyrkinyt avaamaan mahdollisimman hyvin mitä näissä elimissä tapahtuu ja pyrkinyt tarjoamaan vaikutusmahdollisuuksia ryhmän jäsenille niin ryhmän tapaamisissa, erillisissä tapahtumissa kuin esimerkiksi google-lomakkeen kautta.

Avoimuus on mulle erityisen tärkeä arvo koska se on olennainen kestävien ja hyvinvoivien yhteisöjen luomisessa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Yhteisöt ja niiden kehittäminen on mun intohimo ja siksi pyrinkin edistämään avoimuutta kaikessa mitä teen. Ehkä isoin konkreettinen juttu oli mun ideasta syntynyt HYYn Community Development – eli Yhteisönkehittämisvaliokunta (lempinimeltään Code), joka perustettiin viime vuonna ja jota tänä vuonna puheenjohdan. Code-valiokunnan tarkoituksena on edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä yhdenvertaisia vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia HYYssä ja sen myötä voimistaa yhteisöllisyyttä niin HYYssä, Helsingin yliopistoyhteisössä kuin Helsingin kaupungissa. Tavoitteena on tehdä HYYstä entistä inklusiivisempi ja avoimempi yhteisö.

Moikka!

Oon Jane, maisterivaiheen teatteritieteilijä. Lähin mukaan HYALiin alkuvuodesta 2016 koska tuntui että oli viimein aika ja ystävä kannusti aktiivisesti mukaan. HYAL oli häilynyt tietoisuudessa kyllä vuosia kun toimin aine- ja tiedekuntajärjestön sekä Humanistispeksi ry:n aktiivina. HYALissa oli paljon tuttuja ja ystäviä ja tuntui innostavalta lähteä mukaan, kokeilla ja oppia uutta.

Toimin vuoden 2016 edustajistovaaleissa toisena HYAL Humanistien listavastaavista. Musta tuli silloin myös varaedaattori. Nyt oon toista kautta varaedaattorina ja oon toiminut HYALin/Ainejärjestöläisten edustajana talousjohtokunnassa 2017 ja 2019 (tänä vuonna varapuheenjohtajana), HYYn hallituksessa 2018 ja uusimpana tehtävänä Ainejärjestöläisten ryhmän edustajana strategiatyöryhmässä kun HYYn strategia tänä vuonna uudistetaan.