HYY vuonna 2024 ja miltä se näyttää HYALilaisin silmin


Vaikka tulevaisuutta on mahdotonta takuuvarmasti ennustaa, on HYYn edustajiston tammikuussa hyväksymä uusi strategia dokumentti, jossa asetimme tavoitetilan siitä, mitä haluamme ylioppilaskuntana olla vuonna 2024. Strategia on sääntöjen ohella ylin ylioppilaskunnan toimintaa ohjaava asiakirja. Siinä määritellään HYYn tarkoitus, arvot, unelma sekä tavoitteet tuleville viidelle vuodelle. Strategiaa tullaan käyttämään vuosittaisen toiminnan suunnittelemisessa. Jokainen vuosi on siis askel kohti pidempiaikaisia tavoitteita, kohti tavoitetilaa, kohti unelmiemme ylioppilaskuntaa. 

Aiempi strategia oli ongelmallinen: sen tavoitteiden ja unelman toteutuminen ei ollut yksistään HYYstä kiinni, eivätkä sen mittarit olleet toimivia tai tukeneet tavoitteiden toteutumista. Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä lähti nyt hyväksytyn strategian valmisteluun tavoitteenaan tehdä uudesta strategiasta aiempaa parempi organisaation johtamisen ja sisäisen kehittämisen työkalu. Ryhmämme tahtoi kunnianhimoiset, mutta realistiset tavoitteet, joiden mittarit ovat käytännölliset ja aidosti mittaavat tavoitteiden onnistumista. Meille oli tärkeää, ettei strategia unohdu hyväksymisensä jälkeen, vaan tavoitteiden toteutumista seurataan ja asiasta raportoidaan edustajistolle. Vaikka strategian toimeenpanosuunnitelma ei ole vielä valmistunut, voidaan sanoa, että nämä asettamamme tavoitteet toteutuvat: strategia keskittyy ylioppilaskunnan toiminnan kehittämiseen, tavoitteet ovat kunnianhimoiset, mutta selkeät ja selkeästi mitattavat ja dokumentti velvoittaa ylioppilaskunnan johtoa raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta.

Halusimme myös edistää ryhmämme arvoja – yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja monimuotoisuutta. Myös tässä onnistuimme. Esimerkkinä ‘Avoimuus’, joka nousi uudessa strategiassa yhdeksi HYYn arvoista. Meille, ja nyt myös HYYlle, avoimuus tarkoittaa läpinäkyvyyden lisäksi aktiivista kommunikaatiota ja viestintää sekä osallisuutta ylioppilaskunnassa. Tavoitteissa tämä näkyy muun muassa siten, että ehdotustemme mukaisesti seuraavina vuosina ylioppilaskunnan ja sen päätöksenteon saavutettavuuten ja läpinäkyvyyteen panostetaan, luodaan uusia tapoja vaikuttaa ja tehdään HYYssä vaikuttamisesta mielekästä.

Yhteisöllisyyden kokemuksella on tutkitusti vaikutuksia myös yksilön hyvinvointiin. HYALin tavoitteena on, että jokaiselle opiskelijalle löytyisi jokin yhteisö tai ryhmä, yliopistolla tai ylioppilaskunnassa, jota olla osa. Siksi tavoitteenamme oli strategian tasolla lisätä ja kehittää tukea ylioppilaskunnassa toimiville vapaaehtoisille, jotka rakentavat ja ylläpitävät yhteisöämme ja piirissämme olevia yhteisöjä. Vapaaehtoiset, erityisesti hallinnon opiskelijaedustajat ovat myös merkittävässä roolissa opiskelijoiden päivittäisessä edunvalvonnassa. Uusi strategia sisältääkin tavoitteet niin vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kuin opiskelijaedustajien tukemisesta.

Keskeisiä strategiaan saamiamme kirjauksia monimuotoisuuteen liittyen ovat esimerkiksi läpileikkaavasti dokumentissa näkyvä saavutettavuus sekä monikielisyys. Monen tiedekunnan ja kampuksen opiskelijoista koostuvana ryhmänä ajoimme strategiaan myös ylioppilaskunnan palveluiden kehittämistä kaikille kampuksille saavutettavaksi. Meistä pelkkä näkyvyys kampuksilla ei riitä: HYYn tulee olla läsnä kaikilla kampuksilla.

Uusi strategia ottaa suuria harppauksia kohti sellaista ylioppilaskuntaa, jollaista me haluamme rakentaa. Se heijastelee arvojemme lisäksi ryhmällemme tärkeitä tavoitteita ja toimintamalleja: tieteeseen ja tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa ja vaikuttamista, tuen ja palveluiden yhdenvertaisuutta, toimijoista ja yhteisöstä huolehtimista, osallisuuden kasvattamista sekä oman toiminnan jatkuvaa arvioimista ja kehittämistä. Kaikki ehdottamamme tavoitteet hyväksyttiin osaksi strategiaa ja ehdotimme myös valtaosan strategiaan päätyneistä mittareista. Strategian tavoitteiden toteutuessa HYY on vuonna 2024 voimakkaasti HYALin tavoitteiden mukainen.

Strategia on nyt hyväksytty ja työ kohti kestävämpää ylioppilaskuntaa, yliopistoyhteisöä ja yhteiskuntaa kohti jatkuu!

Moikka!

Oon Jane, viimeistä opiskelijakevättä gradun parissa fiilistelevä teatteritieteilijä. Toimin HYALin/Ainejärjestöläisten edustajana HYYn strategiatyöryhmässä. Se pesti oli mun joutsenlaulu, vika iso antamisenpaikka tälle yhteisölle ja rakkaalle ryhmälle. Kokemus oli huikean antoisa ja opettavainen ja olin mahtavaa miten aktiivisesti meidän ryhmä osallistui strategiaprosessiin mun kanssa.

Vuosien aikana ehdin toimia kaksi kautta varaedaattorina ja edustaa HYALia niin talousjohtokunnassa, valmisteluvaliokunnassa kuin HYYn hallituksessa. HYALista jää käteen hurjan paljon oppeja ja upeita kokemuksia, mutta tärkeimpänä aina kannustava ja lämmin yhteisö ja tärkeitä ystäviä.