Suomi nousuun opiskelijoita kurittamalla

Suomi nousuun opiskelijoita kurittamalla?


Opiskelijoiden elämisen peruspilareiden horjuttaminen puhututtaa. Tällä viikolla Suomen hallitus on päättänyt kehysriihessä mittavista leikkauksista, joista liian moni osuu opiskelijoihin!

Opiskelijoiden siirtäminen pois yleisen asumistuen piiristä pienemmälle opintotuen asumislisälle tarkoittaa pääkaupunkiseudulla yli 100€ menetystä kuukaudessa. Tämä yhdistettynä jo aikaisempaan opintotuen inflaatiokorotusten jäädyttämiseen ja nyt tasaverona tapahtuvaan alvin nostoon johtaa siihen, että opiskelijat alkavat olla todellisessa pulassa, moni köyhyysrajan alapuolella!

Mahdollisuuksien tasa-arvosta ei ole tietoakaan, jos ei voida todellisuudessa opiskella täysipäiväisesti, ilman esimerkiksi perheen tukea. Opintolainan korkeat takaisinmaksut korkokuluineen heti opintojen päätyttyä eivät kannusta opiskelijoita valitsemaan vähemmän taloudellisesti kannattavia aloja, vaikka ne olisivatkin yhteiskunnan tarpeiden kannalta tärkeitä.

Mitä tapahtuu, kun ei uskalleta enää ottaa kymmenien tuhansien opintolainoja, koska oma korkeakoulutusalue on matalapalkkainen? Saammeko tulevaisuudessa tarpeeksi sairaanhoitajia, sosiologeja ja varhaiskasvatuksen opettajia? Suomi tarvitsee erilaisia osaajia, joka on nähty myös globaaleissa kriisitilanteissa. Tällä on tietysti vaikutus myös siihen, keitä yliopistoon päätyy. Kun yhä harvemmalla on varaa korkeakouluttautua, Suomi menettää jo hakuvaiheessa osan parhaista ja potentiaalisimmista osaajistaan.

Olemme lisäksi tyrmistyneitä valtiovallan kyvyttömyydestä ymmärtää erityisesti opiskelijoita koskevaa mielenterveyskriisiä, jota elämän perusasioiden puuttuminen syventää, ja sen pitkäaikaisia vaikutuksia opiskelu – ja myöhempään työkykyyn. Nuoret ammattilaiset tulevat kaatumaan burnoutissa suoraan työpaikkojen kynnyksillä mikäli eivät ole saaneet opiskeluvuosina rauhassa keskittyä opiskeluihin vääjäämättömän työnteon ja toimeentulosta murehtimisen sijaan.

Leikkausten vaikutuksesta opintojen aikana ei pian enää pystytä osallistumaan toimintaan, jolla on mittaamatonta merkitystä opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäksi tulevalle urakehitykselle. Miten käy järjestötoiminnalle, opintoedunvalvonnalle, tuutoroinnille tai vaihtoon lähtemiselle?

Ilmaisemme myös solidaarisuutemme ammattikouluihin kohdistuvia mittavia leikkauksia kohtaan. Koulutusleikkaus on koulutusleikkaus. Opiskelijoilta ja korkeakouluilta leikkaaminen on osa pidempiaikaista kehityskulkua, mutta tynnyrin pohja näkyy nyt! Oikeudenmukaisuus on tästä kaukana!

Allekirjoittaneet puoluepoliittisesti sitoutumattomat Helsingin yliopiston opiskelijoiden edustajat

Sophie Nyyssönen – Yleinen ja aikuiskasvatustiede

Oona Hartikainen – Molekyylibiotieteet

Petra Pulli – Kasvatuspsykologia, kasvatustieteet

Delila Belahcen – Maataloustiede

Anniina Koutonen – Psykologia

Matti Ylhäisi – Tietojenkäsittelytiede 

Jonna Rönn – Maantiede

Mikko Pellinen – Matematiikka

Konsta Janhunen – Tietojenkäsittelytiede

Vanessa Quednau – Sukupuolentutkimus

Kalle Heinonen – Matematiikka

Turo Ylitalo – Geotieteet 

Jessika Isomeri – Maantiede

Tommi Mäki – Kotitaloustiede, kasvatustieteet

Jonna Rättyä – Sukupuolentutkimus