Edunvalvonta


Opiskelijoiden etuja valvotaan sekä ylioppilaskunnassa, että yliopiston hallinnossa. Ylioppilaskunta osallistuu opiskelijan yleisen aseman parantamiseen, yliopiston hallinto taas keskittyy opintoihin suoraan vaikuttavaan päätöksentekoon.

HYAL toimii ylioppilaskunnassa aine- ja harrastusjärjestöjen edunvalvojana. HYAL vaikuttaa ylioppilaskunnan edustajiston lisäksi myös sen hallituksessa sekä talouspaikoilla. Lisäksi HYALin jäsenet ovat kiitettävän aktiivisia monissa HYYn eri valiokunnissa. Ylioppilaskunnan kautta HYAL on myös yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Ainejärjestöjen edustajistoryhmä on edustajiston suurin. Tämä takaa, että ainejärjestöjen ääntä kuunnellaan HYYssä. Edustajiston lisäksi HYAL vaikuttaa ylioppilaskunnan hallituksessa sekä useissa eri valiokunnissa. HYALin jäsenet ovat kiitettävän aktiivisia myös HYYn talouspaikoilla

Yliopiston hallinnossa oppiainerajoja noudattelevilla aine- ja tiedekuntajärjestöillä on keskeinen rooli opiskelijan edunvalvojina. On luonnollista, että samaan oppialaan keskittyneet ihmiset kiinnittävät huomiota yhteisiin asioihin. HYALin rooli laitos- ja tiedekuntatasolla näkyy pääasiassa aine- ja tiedekuntajärjestöjen opiskelijaedustajien kautta.