Yhdenvertaisuus


HYAL ry on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton opiskelijaedunvalvontajärjestö, joka huomioi toiminnassaan yhdenvertaisuuden ja eettiset näkökulmat.

Haluamme, että jokainen toiminnassamme mukana oleva ja yhteistyötahomme saavat osallistua kunnioittavassa ja avoimessa ilmapiirissä ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä.

HYAL ry:llä on käytössä yhdenvertaisuussuunnitelma, ja sen noudattamista ja päivittämistä varten HYAL ry:n hallitus valitsee vuosittain yhdenvertaisuusvastaavan. Vastaavan tehtäviä on suunnitelman päivittäminen, yhdenvertaisuustilanteen kartoittaminen ja tapahtumien turvallisuus- ja häirintäyhdyshenkilöiden varmistaminen yhdessä hallituksen kanssa.

Jos olet kokenut häirintää tai kiusaamista, ole matalalla kynnyksellä yhteydessä. Mikäli olet HYALin tapahtumissa tai toiminnassa kokenut minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai epätasa-arvoista kohtelua, voit ilmoittaa tapahtuneesta yhdistyksen puheenjohtajille Aapo Grönroos, Tommi Mäki tai Sophie Nyyssönen (pj@hyal.fi) tai yhdenvertaisuusvastaavalle Matti Ylhäisi (matti.ylhaisi@helsinki.fi) henkilökohtaisesti tai anonyymisti HYAL ry:n ongelmatilannelomakkeella.

Ylioppilaskunta (HYY) kannustaa järjestöjä yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen. Me HYALilaiset olemme käytettävissä ainejärjestöjen yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen, käyttöönotossa ja täytäntöönpanossa tukemiseen.

Tutustu HYAL ry:n yhdenvertaisuussuunnitelmaan alla! (Huom. 4 sivua)

Yhdenvertaisuussuunnitelma-2017