Toiminta


HYAL ry kokoaa yhteen aktiiveja noin kahdeksasta eri tiedekunnasta. HYAL on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, joka vaikuttaa HYYssä ja välittää tietoa ylioppilaskunnan ja järjestöjen välillä.

Puoluepoliittisen ideologian sijasta HYAL on sitoutunut sivistysyliopiston ja akateemisen vapauden kaltaisiin arvoihin. Järjestö edellyttää yliopistolta ja yhteiskunnalta sellaista tukea opinnoille, että jokainen opiskelija pystyy opiskelemaan elämäntilanteeseensa sopivalla tavalla ilman keinotekoisia rajoitteita.

HYAL toimii ylioppilaskunnassa myös erilaisten järjestöjen, kuten aine-, tiedekunta- ja harrastusjärjestöjen edunvalvojana. HYAL:n mielestä HYY palvelee jäseniään usein parhaiten tukemalla piirissään olevien yli 250 järjestön toimintaa. Järjestöjen laaja verkosto pystyy tarjoamaan HYYtä paremmin monipuolista toimintaa maantieteellisestikin laajalle levittäytyneenä koko ylioppilaskunnan/HYYn jäsenistölle.

Vaikuttamistyön lisäksi HYAL ry järjestää esimerkiksi seminaareja ja muita tapahtumia jäsenilleen ja toiminnasta kiinnostuneille. HYAL pyrkii myöskin levittämään omaa osaamistaan muille järjestöille järjestämällä koulutuksia esimerkiksi järjestöjen toimintaan liittyen.