Yhdistys


HYAL ry on eri tiedekuntien aktiiveista muodostuva puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka vaikuttaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa. HYAL toimii ylioppilaskunnassa järjestöjen edunvalvojana, sekä välittää tietoa ylioppilaskunnan ja järjestöjen välillä.

Puoluepoliittisen ideologian sijasta HYAL on sitoutunut sivistysyliopiston ja akateemisen vapauden kaltaisiin arvoihin. Järjestö edellyttää yliopistolta ja yhteiskunnalta sellaista tukea opinnoille, että jokainen opiskelija pystyy opiskelemaan elämäntilanteeseensa sopivalla tavalla ilman keinotekoisia rajoitteita.

HYALin mielestä HYY palvelee jäseniään usein parhaiten tukemalla piirissään olevien yli 250 yhteisöjen toimintaa. Yhteisöt pystyvät tarjoamaan toimintaa huomattavasti laajemmalle osalle HYYn jäsenistöä, kuin jos vastaava toiminta olisi suoraan ylioppilaskunnan järjestämää.

HYAL: Yhteisöjen tukeminen on parasta jäsenpalvelua!

HYAL muodostuu kolmesta rinnakkaisesta ja osin päällekkäisestä organisaatiosta. Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen hallinnosta, pitää yhteyttä järjestöihin sekä järjestää yhdistyksen jäsenille ja tiedekunta- sekä järjestöjen aktiiveille suunnattuja tapahtumia. HYALinedustajistoryhmä vastaa HYY:ssä tapahtuvasta vaikuttamisesta. Kolmas on HYALin vaaliorganisaatio, eli vaalirengas. Se kootaan joka toinen vuosi vaaleja varten.

HYAL sai alkunsa vuoden 1991 HYYn edustajistovaaleissa, joita varten koottiin ensimmäistä kertaa Ainejärjestöjen Suuri Vaalirengas (ASV). Tuolloin vaalirenkaan pohja oli vielä suppeahko, mutta se kasvoi voimakkaasti vuosien 1993 ja 1995 edustajistovaaleissa ja laajeni tämän jälkeen asteittain nykyiseen kattavuuteensa. Edustajistossa vaalirenkaan edustajat muodostivat Ainejärjestöjen Suuren Edustajistoryhmän (ASE). Vuonna 1996 vaalirenkaan ja edustajistoryhmän tueksi perustettiin Ainejärjestöjen suuri voima – ASV ry. Yhdistys rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 12.11. 1996. Vuonna 1997 yhdistyksen nimeksi vaihtui Helsingin yliopiston ainejärjestöliitto – HYAL ry. Vuonna 2006 nimi muuttui muotoon Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset – HYAL ry. Vuonna 2020 yhdistyksen nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa, HYAL ry, uuden viisivuotisen Strategian myötä. Edustajistoryhmän nimi Ainejärjestöläiset muutettiin muotoon Edustajistoryhmä HYAL.